سهامداران:

%۸۰ سهام آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم‌افزار ایریانا، متعلق به «کنسرسیوم گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایریانا بوم» می‌باشد که به عنوان بزرگترین کنسرسیوم ICT کشور با مشاركت بیش از ۵۰ شركت فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، مشغول فعالیت‌های مختلف « برون مرزی » است.

%۳ از سهام کنسرسیوم بر اساس الزامات قانونی در قالب سهام وثیقه مدیران در اختیار سه نفر از اعضای هیات مدیره قرار دارد.

%۲۰ الباقی سهام آزمایشگاه نیز به دو نفر سهامدار شخصی حقیقی (هر کدام به میزان ۱۰%) تعلق دارد.