شرکت خدمات آزمایشگاهی فن‌آوران آیریانا کیهان با نام و لوگوی تجاری “آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم‌افزار ایریانا” رسماً در تاریخ 1393/03/19 تاسیس گردیده است.

مطابق آنچه در اساسنامه آمده، ماموریت و هدف اصلی آن، ایجاد آزمایشگاه مرجع جهت ارائه خدمات تست و ارزیابی امنیت و کیفیت سامانه‌های نرم‌افزاری براساس استانداردهای مرجع (مصوب نهادهای ذیصلاح ملی/بین‌المللی) و صدور گواهینامه‌های ذیربط می‌باشد.

دانلود کاتالوگ خدمات آزمایشگاه

 

محورهای اصلی فعالیت آزمایشگاه عبارتند از:

  • ارزیابی و آزمون (کارکردی/غیرکارکردی) سامانه‌های نرم‌افزاری، پایگاههای اطلاعاتی و پروتکلهای ارتباطی
  • ارزیابی عملکرد سامانه‌های نرم‌افزاری بومی از طریق سنجش سطح پایداری و اتکاپذیری (کیفیت، امنیت و ایمنی)
  • سنجش میزان کارائی و اثربخشی پایگاههای اطلاعاتی-عملیاتی (در مقیاس خرد و کلان)
  • ارزشیابی و سنجش کیفیت داده‌های ثبتی و آماری
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و نظارتی به تولیدکنندگان نرم‌افزارهای بومی
  • آگاهی‌رسانی ملی از طریق تولید و انتشار محتوای فنی (انتقال دانش و تکنولوژی)
  • ایجاد زیرساخت مناسب و قابل اعتماد برای شرکتهای تولیدکننده محصولات و خدمات فن‌آورانه

الحاقیه سال 1401 به موضوع فعالیتهای شرکت:

ارائه خدمات ارزیابی، آزمون، بازرسی، ممیزی، سنجش و پایش امنیت، کیفیت، ایمنی، کارکرد و عملکرد سامانه‌ها، محصولات، تجهیزات، زیرساختها، چارچوب‌ها، سکوهای پردازش ابری و پایگاههای اطلاعاتی و عملیاتی.

ارائه خدمات مشاوره، نظارت، انتقال دانش فنی، عاملیت چهارم پروژه‌ها (تست و تحویل)، امن‌سازی، ارتقای سطح کیفیت و بهبود عملکرد سامانه‌های نرم‌افزاری، محصولات سخت افزاری، تجهیزات شبکه ای و زیرساخت انتقال داده.

 

* آخرین سرمایه ثبتی: 10.000.000.000 ریال منقسم به 100.000 سهم 100.000 ریالی با نام

 


 

اطلاعات حقوقی شرکت:

   – شماره ثبت: 455416

   – کد اقتصادی: 411494957711

   – شناسه ملی: 14004117891