هیات مدیره:

 

آقای مهندس رضا کرمی (ریاست هیات مدیره و نماینده کنسرسیوم ایریانا بوم)

 • مدیر عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان
 • سابقه عضویت در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ‌ای
 • بیش از 30 سال فعالیت مدیریتی در مشاوره فناوری اطلاعات
 • از صاحب نظران و خبرگان متخصص در حوزه معماری سازمانی

 

آقای مهندس علی آذرکار (نایب رئیس هیات مدیره)

 • مدیر عامل شرکت مهندسی پدید پرداز
 • سابقه دبیری و عضویت در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ‌ای
 • بیش از 30 سال فعالیت مدیریتی در حوزه مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات
 • از صاحب نظران و خبرگان متخصص در حوزه استانداردها و چارچوبهای مدیریتی فناوری اطلاعات

 

آقای مهندس آزاد معروفی (عضو اصلی هیات مدیره)

 • مدیر عامل شرکت لاوان ارتباط
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 • ریاست کمیسیون‌های شبکه، اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
 • بیش از 30 سال سابقه تجاری، مدیریتی و اجرایی در حوزه شبکه‌های ارتباطی و تجهیزات مخابراتی

 

آقای شاپور رهبری (عضو اصلی هیات مدیره)

 • عضو و سهامدار کنسرسیوم ایریانا بوم
 • عضو هیات موسس آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
 • بیش از 30 سال سابقه مدیریت مالی، اداری و اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات

 

 

آقای دکتر کیان یزدیان (عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل)

 • دکتری مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش هوشمندی کسب و کار ( Business Intelligence : B.I )
 • فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات – گرایش مخابرات امن
 • لیسانس مهندسی کامپیوتر – گرایش مهندسی نرم‌افزار
 • بیش از 28 سال سابقه فعالیت تجاری، اجرایی و مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • عضو کمیسیون‌های افتا، اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 • گرایش کاری: مدیریت ارزیابی و آزمون‌های تخصصی امنیت و کیفیت نرم‌افزار
 • مدرس دانشگاه
 • دانلود فایل رزومه
CEO