دانلودها

درخواست ارزيابی و آزمون امنيتی سامانه‌های نرم‌افزاری

اسناد فنی-امنیتی جهت ارزیابی و آزمون امنیتی مرکز افتا


شرح خدمات آزمون نفوذپذیری OWASP

نمونه گواهينامه تست نفوذ OWASP

نمونه گزارش تست نفوذ OWASP