گواهینامه‌های حوزه سلامت الکترونیک: 

عطف به تفاهم‌نامه  فی‌مابین مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا درخصوص اجرای آزمون‌های نرم‌افزاری برای سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت این آزمایشگاه به صورت رسمی مجری آزمون‌های سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت می‌باشد.

جهت استعلام مراکز معتبر همکار مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

از ابتدای سال 1400 آزمون‌های تبادل اطلاعات با دیتاس و همچنین ارزیابی عملکردی سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) وفق دستورالعمل‌های ابلاغی ذیل اجرا می‌گردند.

جهت دریافت دستورالعمل اخذ/تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای فنی تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیکی سلامت / دیتاس (نسخه 13.0) کلیک کنید.  

دانلود فرم درخواست ارزیابی و آزمون دیتاس (تست سپاس)

 

ابلاغیه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و اطلاع متقاضیان محترم از طریق این لینک اعلام می گردد.

دسترسی به وبسایت اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

——————————————————————————————————————

اتصال به سرویس های نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی: 

جهت دریافت دستورالعمل اتصال به سرویس های نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی (نسخه 4.0) کلیک کنید.