سهامداران:

%97 سهام آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم‌افزار ایریانا، متعلق به «کنسرسیوم گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایریانا بوم» می‌باشد که کماکان به عنوان بزرگترین کنسرسیوم ICT کشور با مشاركت حدود 50 شركت فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، مشغول فعالیت‌های مختلف « برون مرزی » می‌باشد.

http://www.iriana.ir

%3 الباقی سهام آزمایشگاه نیز بر اساس الزامات قانونی به صورت وثیقه (موقت) در اختیار اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آزمایشگاه قرار دارد.