آکادمی ایریانا:

             شعار آرمانی آکادمی ایریانا عبارت است از:

« پایداری نرم‌افزاری، با حداقل منابع و حداکثر منافع »

تولید و اشاعه محتوای آموزشی، آگاهی رسانی ملی در موضوعات مرتبط با امنیت و کیفیت سامانه‌های نرم‌افزاری و انتقال دانش فنی مرتبط به جامعه هدف، رسالت آکادمی ایریانا است.

ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، نظارتی، هدایت راهبردی و انتقال دانش فنی مرتبط به گروههای برنامه‌نویسی (تولیدکنندگان و توسعه دهندگان) و نیز کارفرمایان (خریداران و سفارش دهندگان) سامانه‌های نرم‌افزاری در راستای ارتقاء سطح پایداری و اتکاپذیری محصولات بومی و خدمات فناورانه بخشی از فعالیتهای اجرایی آکادمی ایریانا می‌باشد.

همچنین متناسب با نیاز و درخواست مشتریان، ارائه خدمات پیش ممیزی (Pre-Audit) ، پیش‌ تست (Pre-Test) و پیش ارزیابی (Pre-Assessment) محصولات آماده (یا خط تولید نرم‌افزار) و نیز پیش کنترل (Pre-Control) الزامات فنی-مهندسی در حوزه فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط، از جمله خدمات قابل ارائه توسط آکادمی ایریانا می‌باشد.

لازم به ذکر است که الزام و اهتمام به رعایت اصل بی‌طرفی در فعالیتهای آزمایشگاهی سرلوحه عملکرد آکادمی ایریانا است. لذا در صورت ارائه هرگونه خدمات در حیطه فعالیتهای آکادمی ایریانا، سایر دپارتمانهای فنی آزمایشگاه ایریانا، از ارائه خدمات ارزیابی و آزمون به آن متقاضی محترم معذور خواهند بود.